Jesteśmy eKONSEKWENTNI

Realizujemy długofalową strategię, w ramach której marka FRoSTA pozostaje marką przyjazną konsumentom i środowisku.

We wszystkich fabrykach FRoSTY wprowadziliśmy kompleksowe raportowanie środowiskowe (emisji CO2). To pomaga zidentyfikować nam obszary, w których możemy minimalizować emisję dwutlenku węgla. Udało nam się zmniejszyć emisję CO2 od 2011 do 2015 roku o 5,4% . W 2017 roku naszym celem jest zmniejszenie emisji o kolejne 5%.

PROJEKT OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wybudowaliśmy nowoczesną chłodnię, której konstrukcja nastawiona jest na optymalizację zużycia energii. Na dachu chłodni znajduje się elektrownia słoneczna, a fabryka ma własną oczyszczalnię ścieków. Dzięki tym działaniom od 2011 do 2015 roku, byliśmy w stanie zmniejszyć o 12,6% zużycie energii na produkcję tony wyrobu gotowego (kWh/t).

WARZYWA ROSNĄCE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Dbamy o to, aby pola na których rosną warzywa FRoSTY, znajdowały się blisko naszych fabryk. Szpinak, groch, marchew, fasola, kapusta czy zioła rosną w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki temu warzywa i zioła mogą zostać poddane obróbce termicznej krótko po zebraniu, co daje Ci pewność, iż zachowują pełnię smaku i wartości odżywczych.

ELEKTROWNIA SŁONECZNA

W 2009 roku na dachu chłodni FRoSTY zainstalowaliśmy elektrownię słoneczną. Zespół modułów fotowoltaicznych zajmuje powierzchnię blisko 600 m2 i może wytwarzać energię o mocy 80,5 kWp, co pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii zużywanej do wychłodzenia mroźni.


POLITYKA JAKOŚCI

Nasz system zarządzania jakością opiera się na wymaganiach DIN EN ISO 9001 oraz ISO 50001, statucie przedsiębiorstwa FRoSTA AG oraz stosownych przepisach prawnych. Nasz system dokumentuje Księga Jakości (QMH).
W ramach wdrażania naszej polityki jakości sięgamy po następujące środki:

  • Ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów,
  • Zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w aspekcie bezpieczeństwa klienta, oraz bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, a w ramach wykluczenia zagrożeń wprowadzane są działania kontrolne i zapobiegawcze,
  • Organizujemy szkolenia, w celu wspierania rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników / praktykantów,
  • Wyznaczamy cele służące doskonaleniu przebiegu procesów, a ich wyniki są kontrolowane pod kątem skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

W każdym zakładzie produkcyjnym FRoSTA obowiązują te same zasady organizacyjne.

Struktura naszej firmy bazuje na jednolitych zasadach organizacyjnych. Schematy organizacyjne regulują zasady wzajemnej podległości pracowników na wszystkich poziomach. Ustalamy jednoznacznie zdefiniowane zakresy odpowiedzialności w zakresie oczekiwanych wyników, w ramach których pracownik może podejmować samodzielne decyzje.
Pracownicy muszą regularnie kontrolować obowiązujące ich procedury i instrukcje pod kątem ich zgodności ze stanem naszej technologii i organizacji, oraz czy sprawdzają się w codziennej pracy, czy też muszą zostać zrewidowane.
W celu utrzymania, nadzoru i poprawy ukierunkowanej na utrzymanie jakości organizacji FRoSTY członkowie Zarządu powołali Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Kontrola realizacji i dynamika procesu ulepszeń odbywa się poprzez wyznaczanie celów jakościowych oraz planowane i systematycznie analizowane audyty wewnętrzne.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania celów przedsiębiorstwa i regulacji zawartych w Księdze Jakości (QMH) aby osiągnąć zamierzone cele i sprawić, by jakość wszystkich produktów i usług FRoSTA AG spełniała wymogi i oczekiwania klientów.