XXX FRoSTA jest również dostępna w Twojej lokalizacji.

Wszyscy z przerażeniem patrzymy na wojnę w Ukrainie.

We FRoŚCIE jesteśmy głęboko poruszeni tą tragedią, przeżywamy ją wspólnie z grupą 190 naszych pracowników pochodzących z Ukrainy.

W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na wsparciu właśnie naszych ukraińskich kolegów i ich rodzin. Objęliśmy ich opieką psychologiczną, zapewniliśmy o naszej pomocy w razie potrzeby transportu, wsparcia prawnego czy mieszkaniowego. Jesteśmy gotowi udzielić im potrzebnej pomocy.

Poza tym w ostatnich dniach:

  • Przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczową, a dary przekazaliśmy do centrum koordynującego pomoc humanitarną w naszym mieście Bydgoszczy
  • Przekazujemy pomoc rzeczową i finansową fundacjom działającym lokalnie na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: Dobrodzielni Wisła Stary Fordon oraz Fundacji EMIC.
  • Nasze produkty dostarczamy do stołówek w punktach recepcyjnych w Przemyślu, Krościenku i Lubyczy Królewskiej oraz na przemyskim dworcu.

Planujemy kolejne działania, dostosowywane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i potrzeb osób dotkniętych konfliktem.

Znajdź sklep w pobliżu

Znajdź nasze produkty w swojej okolicy. Wpisz swój kod pocztowy, aby wyświetlić sugerowane sklepy w pobliżu.

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach