XXX FRoSTA jest również dostępna w Twojej lokalizacji.

Compliance

Temat compliance („przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych zasad i praw”) jest dla nas bardzo ważny. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz wszystkich przepisów krajowych i międzynarodowych stanowi podstawę naszej działalności. W związku z powyższym, nie tolerujemy żadnych form korupcji, przekupstwa czy zmów cenowych. Przykładamy najwyższą staranność do tego, by działalność FRoSTA nie miała żadnego wpływu, czy powiązań biznesowych z nieuczciwymi praktykami. Ponadto jesteśmy dumni z tego, że w naszej organizacji są zatrudnieni pracownicy z różnych krajów i kręgów kulturowych. Ta różnorodność jest dla nas źródłem inspiracji i wzbogaca naszą organizację. W związku z tym nie tolerujemy jakichkolwiek form dyskryminacji i na bieżąco podejmujemy działania, by jej zapobiegać.

Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania, który został opublikowany w lutym 2021 roku. Określa on istotne dla nas zasady postępowania oraz wskazuje pracownikom wartości, którymi się kierujemy.

Co więcej opracowaliśmy dla naszych dostawców kodeks postępowania, którego podstawą są zapisy konwencji: Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Wdrożyliśmy anonimowy internetowy system informowania o nieprawidłowościach. Jest on dostępny dla naszych pracowników, klientów, dostawców i innych podmiotów w celu zagwarantowania możliwości zgłaszania wszelkich istotnych naruszeń, w tym naruszeń naszego kodeksu postępowania. System ten dostępny jest w języku niemieckim, angielskim, polskim i włoskim i umożliwia poufny dialog z Działem zgodności FRoSTA, który jest zabezpieczony specjalnym szyfrowaniem. Prosimy również zapoznać się z naszą polityką ochrony danych osobowych.


Link do systemu zgłaszania nieprawidłowości

Znajdź sklep w pobliżu

Znajdź nasze produkty w swojej okolicy. Wpisz swój kod pocztowy, aby wyświetlić sugerowane sklepy w pobliżu.

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach