XXX FRoSTA jest również dostępna w Twojej lokalizacji.

Zrównoważony rozwój

Angażujemy się w ochronę środowiska, niekonwencjonalne projekty społeczne, a także stosujemy zrównoważoną produkcję, wykraczając poza utarte schematy i stawiając na innowacyjność.

NASZA MISJA

Zrównoważony rozwój – nasza największa odpowiedzialność!

W naszej firmie priorytetem jest dostarczanie konsumentom wysokiej jakości żywności, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. 

Oto nasza strategia oraz działania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem:

Inwestujemy w efektywne technologie produkcyjne i energię odnawialną, np. panele fotowoltaiczne. Wykorzystujemy urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, co pozwala nam ograniczać nasz ślad węglowy.

W naszej strategii opieramy się na surowcach pochodzących z pewnych źródeł. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami, którzy działają w sposób odpowiedzialny społecznie. Nasze ryby i owoce morza posiadają certyfikaty ASC i MSC, co gwarantuje pochodzenie ze zrównoważonych połowów i hodowli.

Efektywnie zarządzamy surowcami i procesami produkcyjnymi, minimalizując generowane odpady, a także promując ich ponowne wykorzystanie.

Inwestujemy w badania i rozwój, tworząc innowacyjne rozwiązania związane z ekologią. Przeprowadzamy także programy edukacyjne, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników, klientów i społeczności lokalnych.

Zrównoważony rozwój jest dla nas kluczową wartością. Zapoznaj się z historią naszej marki, strategią i wszystkimi aktywnościami z zakresu zrównoważonego rozwoju:

FRoSTA Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

FRoSTA Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018

FRoSTA Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016

Znajdź sklep w pobliżu

Znajdź nasze produkty w swojej okolicy. Wpisz swój kod pocztowy, aby wyświetlić sugerowane sklepy w pobliżu.

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach