ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓSTWO

Mintaj

Mintaj pochodzący ze zrównoważonych łowisk z certyfikatem MSC (Marine Stewardship Council). Filetowany i mrożony zaraz po połowie.

Mrożone zaraz po połowie, jeszcze na morzu, filety z mintaja FRoSTY zachowują cenne witaminy i sole mineralne. Tak jak wszystkie produkty rybne FRoSTY, mintaje poławiane są według standardów MSC. Oznacza to, że pochodzą ze zrównoważonych i dobrze zarządzanych łowisk. We FRoŚCIE bowiem troszczymy się o zasoby mórz i oceanów, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Niebieski znak MSC na naszych opakowaniach do duży krok w tym kierunku!

Foodtracker

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. Wystarczy wpisać 8-cyfrowy kod. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach