Bioróżnorodność

Tutaj możesz poczytać o naszej drodze do stworzenia 100 000 m² obszarów zbliżonych do naturalnych. Dla FRoSTY różnorodność biologiczna to bardzo ważna kwestia, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie konkretnych działań, związanych z jej ochroną. Chcemy, by przyszłe pokolenia nadal mogły cieszyć się szerokim wyborem pysznych, wartościowych warzyw!

Przygoda z Bioróżnorodnością we FRoŚCIE

Czym jest bioróżnorodność?

Nasze środowisko może funkcjonować w sposób zrównoważony dzięki różnorodności genów, gatunków i ekosystemów, czyli jednym słowem - bioróżnorodności. Ogromnie ważnym elementem bioróżnorodnej układanki są owady. To one są podstawą wszystkich procesów ekologicznych: zapylają, eliminują szkodniki, kompostują odpady organiczne.

Wyeliminowanie trzmieli, koników polnych, pszczół i motyli zatrząsnęłoby całym ekosystemem na Ziemi i miałoby ogromny wpływ na nasze życie i żywność.

Obszary zbliżone do naturalnych

To zarówno obszary z polnymi kwiatami, jak i tereny podmokłe. Obszary kwitnienia są idealne dla dzikich pszczół i innych owadów, a mokradła to świetne miejsca do zimowania i odpoczynku dla ptaków wodnych.

Obecnie przywracamy grunt orny (wielkości 2 boisk piłkarskich) do stanu bliskiego naturalnemu, tak aby dawne tereny podmokłe wróciły do życia.

Nasza misja

Angażujemy się w ochronę środowiska, szukając nietuzinkowych rozwiązań.
Chcemy aktywnie wspierać pracowite owady!

W rolnictwie 66% wszystkich upraw jest uzależnionych od zapylania przez owady. Jednocześnie rolnictwo, obok wielu innych czynników, jest niestety jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej - im intensywniej uprawia się gleby rolne, tym mniejsza staje się liczba i występowanie organizmów glebowych.

Środki ochrony roślin stanowią jedno z większych zagrożeń dla różnorodności biologicznej gleby. Chociaż odstraszają szkodniki, mają też negatywny wpływ na łańcuch pokarmowy innych żywych istot i sprzyjają nienaturalnym formom rolnictwa.

Aby ograniczyć stosowanie pestycydów, dla naszych dostawców, wyznaczyliśmy bardziej zaostrzone wymogi niż ogólne zalecenia prawne. Dla naszych surowców roślinnych dopuszczamy tylko jedną trzecią dozwolonych ilości pestycydów.

Stworzenie 100 000 m² obszarów zbliżonych do naturalnych

Ten cel chcemy osiągnąć do końca 2021 r.

Działamy aktywnie w naszych oddziałach, wnosząc pozytywny wkład w różnorodność biologiczną. Z końcem lata 2020r. osiągnęliśmy już 45% naszego celu!

Dotychczasowe działania

Bremerhaven:

  • 3 hektary łąk kwietnych
  • 1,5 ha mokradeł przywróconych do stanu zbliżonego do naturalnego
  • dodatkowe 5 hektarów łąk kwietnych powstanie do 2021

Rheinthal:

  • 2 hektary łąk kwietnych

Hamburg:

  • skrzynie z dzikimi kwiatami na dachu biurowca
  • hotel dla owadów

Śledź naszą przygodę z owadami na Instagramie lub Facebooku i sam/a weź czynny udział w ochronie bioróżnorodności!

Foodtracker

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. Wystarczy wpisać 8-cyfrowy kod. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach