XXX FRoSTA jest również dostępna w Twojej lokalizacji.

Produkcja i CO2

W ramach naszej długoterminowej strategii, marka FRoSTA konsekwentnie dąży do bycia przyjazną zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska. Wszystkie nasze fabryki są objęte kompleksowym systemem raportowania środowiskowego. Pomaga on nam identyfikować obszary, w których możemy minimalizować emisję dwutlenku węgla. Od 2019 do 2022 roku udało nam się zmniejszyć emisję CO2 o 12% na tonę produktu. Naszym celem jest coroczna redukcja wskaźnika emisji CO2 o 2%. Zaś celem długoterminowym są całkowicie neutralne dla klimatu procesy produkcyjne

JESTEŚMY eKONSEKWENTNI

Stale redukujemy emisję CO2

Realizujemy długofalową strategię, w ramach której marka FRoSTA pozostaje marką przyjazną konsumentom i środowisku. We wszystkich fabrykach FRoSTY wprowadziliśmy kompleksowe raportowanie środowiskowe, co pomaga nam zidentyfikować obszary, w których możemy minimalizować emisję dwutlenku węgla.

Od 2011 do 2017 roku udało nam się zmniejszyć emisję CO2 o 9%. Naszą misją w 2023 roku jest zmniejszenie emisji o kolejne 2,0% rocznie, a celem długoterminowym są całkowicie neutralne dla klimatu procesu produkcyjne.

NATURALNA ENERGIA

Zamrażamy… słońcem!

Wybudowaliśmy nowoczesną chłodnię, której konstrukcja nastawiona jest na optymalizację zużycia energii. Fabryka na bydgoskim Brdyujściu ma własną oczyszczalnię ścieków, a na dachu chłodni znajduje się elektrownia słoneczna. Zespół modułów fotowoltaicznych zajmuje powierzchnię blisko 600 m2 i może wytwarzać energię o mocy 80,5 kWp! W 2023 roku zwiększyliśmy powierzchnie naszych paneli fotowoltaicznych ponad 6-krotnie, do 2655 m2, o mocy 500 kWP. Energia pochodząca z tej instalacji służy do zasilania chłodni i fabryki. W momencie osiągnięcia maksymalnej mocy produkcyjnej może to być nawet 30% całkowitej potrzebnej energii. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 30% energii zużywanej do wychłodzenia mroźni!

CO2

Ślad węglowy

Carbon Footprint to suma emisji gazów cieplarnianych powstałych podczas całego cyklu życia produktu – od pozyskania surowców, przez transport, produkcję, magazynowanie, sprzedaż, zakup produktu przez konsumenta, aż po przygotowanie dania w domu i recykling opakowania.

Stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania środowiskowego, dzięki któremu możemy teraz jednym naciśnięciem przycisku obliczyć ślad węglowy/ ślad CO2 produktu w fazie rozwoju.

Co ciekawe, przygotowanie świeżych dań od podstaw wcale nie musi skutkować niższym śladem węglowym/ śladem CO2. Wręcz przeciwnie, przy użyciu świeżych warzyw pochodzących ze szklarni, ślad węglowy jest wyższy.

Wiemy również, że produkty zawierające mięso lub nabiał mają znacznie wyższy ślad węglowy niż dania wegetariańskie czy wegańskie. W ostatnich latach liczba produktów FRoSTA bez mięsa stale rośnie, a naszym celem jest zapewnienie jeszcze większej różnorodności i dostępności tego rodzaju produktów.

Czy wiesz, że…

Stworzyliśmy system obliczania śladu węglowego dla wszystkich naszych produktów i okazało się, że: kupowanie mrożonek jest bardziej przyjazne środowisku! Istnieje wiele czynników, które potwierdzają tę korzystną zależność:

  • smażenie w skali przemysłowej ma mniejszą emisję CO2 na jedno opakowanie, niż smażenie w domu,
  • mroźnia zużywa mniej prądu elektrycznego na jedno opakowanie, niż lodówka w domu,
  • niedoskonałość urządzeń gospodarstwa domowego znacznie podnosi ilość emisji CO2, zaś maszyny przemysłowe przy masowej produkcji mogą ją obniżyć,
  • hodowla szklarniowa warzyw „poza sezonem” wiąże się z większym zużyciem CO2, niż mrożenie warzyw sezonowych przez całą jesień, zimę i wiosnę - dlatego oferujemy mrożone warzywa z własnych (sezonowych) upraw, nie ze szklarni.

Kalkulacje śladu węglowego dla wszystkich naszych produktów znajdziesz na ich podstronach.

Znajdź sklep w pobliżu

Znajdź nasze produkty w swojej okolicy. Wpisz swój kod pocztowy, aby wyświetlić sugerowane sklepy w pobliżu.

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o pochodzeniu składników Twojego produktu. i Kod jest ośmiocyfrowym ciągiem cyfr i liter. Zaczyna się literą "L" i znajduje się z tyłu lub na bocznej klapie opakowania - bezpośrednio pod datą ważności. x

Użyj przykładowego produktu:

Wszystko o naszych składnikach